دریچه های مربع

دریچه مخابرات

دریچه هوا کش گاز سایز 40 در 40